Partner

Marco Lunger

Marco Lunger jako ekspert marketingu i zarządzania opartego na strategii Customer Centricity wie, w jaki sposób połączyć z sukcesem strategie cyfryzacji i bazodanowego marketingu z wymaganiami komunikacji marki. Swoją wyjątkową wiedzę nt. wdrożenia tych strategii zdobywał i konsekwentnie rozwijał w swojej długoletniej karierze zawodowej m.in. jako Account Manager w Tesco, Kierownik Działu Marketingu w Payback oraz niezależny konsultant. Marco Lunger w ostatnim czasie prowadził projekty w branżach lotniczej, handlowej, FMCG, dóbr luksusowych oraz e-commerce i był zaangażowany w firmach opierający swój model biznesowy na danych.

Kluczowe kompetencje:

  • Strategie CRM i lojalnościowe
  • Modele biznesowe oparte na danych
  • Zaangażowanie klientów
  • Marketing wielokanałowy
  • Strategie grup docelowych
  • Zarządzanie lead'ami i kampaniami