Efekt

Jesteśmy zespołem ekspertów, zaangażowanych w szybkie osiągnięcie celów

Włączamy w projekt wszystkie obszary biznesowe – dla osiągnięcia całościowej perspektywy klienta

Strategie i koncepcje odnoszą sukces tylko wtedy, kiedy są wspierane i realizowane przez wszystkie jednostki w firmie – mocno w to wierzymy. Dlatego też nasze rozwiązania cechują się wysokim stopniem gotowości wdrożeniowej oraz odpowiednim poziomem indywidualności.

Przekonanie to odzwierciedla się w nazwie naszej firmy – scalenia słów „enable” oraz „involvement”, jak również w naszej pasji i wartościach firmy. Jasno stawiamy sobie cel wypracowania odpowiedniego rozwiązania z naszymi Klientami oraz zagwarantowania jego operacyjnej realizacji i dalszego rozwoju.

O Envolved

Envolved. Dla Twojego sukcesu

Kreujemy Customer Centricity

Z wykorzystaniem naszego ugruntowanego podejścia doradczego pomagamy Klientom w rozpoznawaniu nowych idei i definicji strategicznych opcji działania.

Nasze podejście konsultingowe umożliwia traktowanie projektów holistycznie. W tym celu ewaluujemy poszczególne obszary biznesowe i czynniki wpływu, które są istotne dla danego zadania oraz łączymy je w logiczny związek. Bazując na tej regule wypracowujemy rozwiązania z ich wszystkimi szczegółami.