Customer Centricity

Kiedy wszystko kręci się wokół klienta, dbamy o to, aby nie zakręciło się od tego w głowie

Nie stawiaj digitalizacji w głównym punkcie zainteresowania, bowiem w centrum zawsze znajduje się klient

Uważamy, że w celu osiągania stałego sukcesu w centrum wszelkich rozważań biznesowych Customer Centricity powinno odgrywać dominującą rolę. Tylko wtedy strategia ta będzie miała wpływ równocześnie na kierownictwo firmy, operacyjne procesy i zachowanie pracowników.

O Envolved

Envolved. Dla Twojego sukcesu

Szukaj rozwiązania nie w jednostkowym działaniu, lecz w koncepcji

Klienci stają się coraz bardziej wymagający, są dobrze poinformowani i coraz intensywniej korzystają z mobilnych mediów i urządzeń. Ten efekt jest potęgowany wymienialnością i krótkotrwałością produktów i usług, jak również transformacją cyfrową. Aby utrzymać w takim otoczeniu wysoką konkurencyjność, firma powinna konsekwentnie koncentrować się na oczekiwaniach i preferencjach swoich klientów. Wierzymy, że można to osiągnąć poprzez klientocentryczne zarządzanie i odpowiednie ukierunkowanie wszystkich celów i procesów biznesowych. Customer Centricity jest w tym kontekście nie tylko jedną z koncepcji, lecz całościową wizją i strategią, realizowaną w ramach zintegrowanych konceptów biznesowych.