Zyskowne zarządzanie klientami

Dzisiejszy klient decyduje o jutrzejszym sukcesie

Pomożemy przekształcić wskaźniki klienckie w zyskowne przychody

Wierzymy, że Customer Centricity – tzn. konsekwentne ukierunkowanie firmy na swoich klientów – jest kluczem do osiągnięcia podstawowego celu biznesowego: rentownego zarządzania klientami. Istotną przewagą konkurencyjną jest umiejętność spełniania oczekiwań klientów bez utraty kontroli nad rentownością działań. Z powodu głębokich zmian w zachowaniu konsumentów oraz nasilającej się cyfryzacji, wymienialności oraz krótkotrwałości produktów i całych przedsiębiorstw, osiągnięcie tego celu jest coraz trudniejsze – zarówno w sektorze B2C jak i B2B.

Z naszego doświadczenia wiemy, że działania skutecznie wspierające trwałe przywiązanie klientów do firm podlegają znaczącym zmianom. W wielu przypadkach firmy postrzegają karty klienta i punktowe programy lojalnościowe prowadzone obok klasycznych kampanii, jako rozwiązania oczywiste. Czy jednak w cyfrowym świecie omnichannel nadal stanowi to odpowiednie rozwiązanie? Podejście do lojalizacji klientów zmieniło się w ostatnich latach
w globalnym ujęciu. To, co uznane programy lojalnościowe próbują osiągnąć od dekad,
w przypadku wielu firm udało się w ciągu kilku lat: stworzenie ekosystemu oferującego klientowi więcej istotnych produktów, usług i informacji niż punktowy program lojalnościowy. Lojalność klienta będzie polegać nie tylko na zbieraniu i wydawaniu punktów, lecz na rzeczywistym ekosystemie, w którym klientów do zakupów animować będzie przede wszystkim oferta usług oraz treść komunikacji.

Z tego powodu poddajemy ewaluacji istniejące modele biznesowe, organizację, procesy, jak i rozwiązania w obszarach CRM i systemów lojalnościowych. Stoi za tym cel przywiązania coraz bardziej wymagającego klienta poprzez dostarczenie mu optymalnego doświadczenia w relacjach z firmą oraz dopasowanie ofert i usług. Rentowne zarządzanie klientami oznacza działanie wzdłuż punktów kontaktowych w sposób indywidualny i zorientowany na wartość klienta. Dla realizacji tego celu potrzebne są dane klientów oraz przekształcenie ich
w praktyczną wiedzę i realne do wdrożenia działania, jak np. indywidualna komunikacja
dla precyzyjnego cross-selling i up-selling.

Nasze podejście

Kierujemy się przy tym zachowaniem wartości firmy z jednoczesną integracją nowych, cyfrowych i bazodanowych strategii oraz modeli biznesowych. Nasi Klienci zlecają nam w ramach projektów kompleksowe zadania: od analizy potrzeb klientów, poprzez modelowanie optymalnej ścieżki omnichannel, opracowanie rozwiązań lojalnościowych, aż po wybór wymaganych systemów CRM. Wypracowane klientocentryczne koncepcje umożliwiają redukcję odchodzenia klientów, poprawę wskaźnika NPS w danych punktach kontaktowych, zwiększenie przychodów i rozwój lojalności klientów.

Ważnym zadaniem jest umiejętne wsłuchanie się w głos klienta, który codziennie mówi czego oczekuje, a czego nie chce lub nie jest mu potrzebne.