Nowi klienci i wzrost

Nie chodzi tylko o zdobycie klientów, lecz również o przekonanie ich do siebie

Od samego początku koncentruj się na właściwych klientach

Wierzymy, że warunkiem dla trwałego rozwoju firm jest konsekwentne pozyskiwanie rentownych klientów oraz ich przywiązanie do marki. W czasach coraz mniejszej lojalności, kiedy przejście do konkurencji wymaga wyłącznie kliknięcia myszką, produkty, usługi i marketing powinny być ukierunkowane nie tylko na potrzeby obecnych klientów, lecz również na oczekiwania potencjalnych klientów. W tym celu należy poznać potrzeby również klientów konkurencji oraz ukierunkować odpowiednie działania sprzedażowe i marketingowe na pozyskanie tych grup docelowych.

W tym celu firma musi dysponować narzędziami i metodami pozyskiwania wymaganej wiedzy o klientach konkurencji, jej interpretacji oraz projektowania odpowiednich działań. Ponadto, ważnym aspektem jest także dedykowanie części strategii dotyczącej komunikacji i planowania mediów, na potrzeby kontaktów i pozyskiwania nowych klientów.

Nasze podejście

Dlatego naszym Klientom oferujemy metodologię służącą do badania i analizy zachowania, lojalności i oczekiwań klientów wzdłuż podróży klienta – zarówno w relacji z ich firmą, jak również w relacji z konkurencyjnymi markami. Metodologia ta umożliwia precyzyjną identyfikację potrzeb i oczekiwań klientów gotowych do zmiany dotychczasowych (konkurencyjnych) marek i przekształcenie wyników analizy w konkretne działania w poszczególnych obszarach biznesowych.

W sektorze B2B dodatkowe znaczenie dla trwałego sukcesu pozyskania nowych klientów ma sprawne wdrożenie procesów zarzadzania leadami i automatyzacji sprzedaży. Wspólnie z naszymi Klientami definiujemy docelowe procesy i wynikające z nich wymagania dla IT, bez nadmiernego skupiania się na systemach.