Cele

Wiele celów – jeden koncept: Customer Centricity

Nie ma strategii bez jasnego celu

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie kluczowych dla konkurencyjności celów możliwe jest tylko wtedy, kiedy firma stawia potrzeby klienta w centrum swojej działalności. Customer Centricity jest dla nas nie tylko wizją, lecz całościową koncepcją umożliwiającą trwały
i zyskowny wzrost.

Realizacja tej koncepcji możliwa jest poprzez osiąganie poszczególnych celów. Mogą one dotyczyć np. konkretnych działań w obszarach biznesowych lub strategii dla całej firmy. Wszystkie cele mają jeden wspólny mianownik: sukces zawsze zależy od klienta i można go bezpośrednio zmierzyć.