Podróże i turystyka

Realizuj dynamiczne strategie sprzedażowe

Customer Centricity pozwala wznieść się na wyższy poziom

Branża turystyczna od dawna podlega dużej presji konkurencyjnej. Postępujący rozwój e-commerce z nowymi platformami rezerwacji i dostawcami różnych metod płatności, czy wejście graczy poza-branżowych, jeszcze bardziej zwiększa presję na marże. Z drugiej strony, z dnia na dzień rosną wymagania klientów w odniesieniu do wyjątkowych usług dodatkowych oraz indywidualnej obsługi.

Jednak cyfryzacja niesie ze sobą wiele nowych szans dla branży. Zastosowanie nowych technologii z konsekwentną orientacją na klienta zwiększa jego lojalność, a także umożliwia dalszy wzrost i rozwój nowych segmentów rynkowych. Nasze sprawdzone kompetencje branżowe – dla organizatorów turystycznych jak i sieci hotelarskich – pozwalają nam na rekomendacje holistycznych i długofalowych rozwiązań dla naszych Klientów; niezależnie czy chodzi o system CRM, zintegrowane korzystanie z profilów gości dla optymalizacji procesów marketingowych i front-office, czy bezpośrednią komunikację wielokanałową. Dodatkowo, coraz częściej wspieramy realizację nowych modeli biznesowych z wykorzystaniem danych klienckich.