Motoryzacja

Pozostaw konkurencję w tyle

Korzyści z Customer Centricity można czerpać także w branży motoryzacyjnej

Duża presja cenowa w branży motoryzacyjnej objawia się nie tylko permanentną optymalizacją kosztów i procesów produkcyjnych. Również i w tej branży coraz trudniej o zyski wynikające ze sprzedaży samych produktów. Dlatego konkurencyjność zależy od konsekwentnej orientacji na potrzeby klientów i od wpisania jej do strategii i modeli biznesowych, opartych na technologiach cyfrowych.

Usługi dodatkowe, w lub poza samochodem, stają się czynnikami coraz silniej wpływającymi na przywiązanie klienta. Dotyczy to dostarczania analogowego i spójnego z otoczeniem cyfrowym doświadczenia, cyfrowej transformacji procesów i sieci sprzedaży, aż po budowę całego cyfrowego ekosystemu. Jako strategiczny partner z wyjątkowym doświadczeniem we wszystkich aspektach związanych z lojalnością klienta jesteśmy do dyspozycji przy rozwiązywaniu tego rodzaju wyzwań.