Dobra konsumpcyjne i handel

Z naszą pomocą zbudujesz długotrwałe relacje z „Fast Moving Consumer”

Być tak indywidualnym jak Państwa klienci: Customer Centricity

Producenci i sieci handlowe FMCG są jedną z branż najbardziej dotkniętych cyfrową transformacją danych. Konsument jest dzisiaj lepiej poinformowany,
a w cyfrowych kanałach sprzedażowych zmiana miejsca zakupu wymaga wyłącznie kliknięcia w inną stronę internetową lub aplikację. Aby pozostać w takim otoczeniu konkurencyjnym, należy scalić świat online
z offline za pomocą zintegrowanej strategii omnichannel i przy wykorzystaniu konsekwentnej orientacji na klienta.

Producenci FMCG muszą natomiast znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sama marka może zdobyć zadowolenie i lojalność klientów. Wyzwania w tym aspekcie to np.: jak stworzyć własny interfejs dla komunikacji z klientem? Jakich usług oczekują klienci od produktu markowego? W jaki sposób uda się wyróżnić produkty markowe od marek własnych w handlu?

Zagadnienia dotyczące wyróżniania się sieci handlowych od graczy działających wyłącznie w kanałach online to np.: Jak przekształcić Point of Sale (PoS) w Point of Experience (PoX)? Jak bardzo cyfrowy musi być PoS w przyszłości? Jak bardzo różnią się oczekiwania starszych grup docelowych od oczekiwań generacji Digital Natives?

Warunkiem znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania jest 360-stopniowy obraz klienta oparty na faktycznych danych, zoptymalizowany Customer Experience we wszystkich punktach kontaktowych oraz wprowadzenie cyfrowych usług dostępnych zarówno w kanałach online jak i offline. Przykładem mogą być online content platformy czy multikanałowe usługi takie jak e-rezerwacje. Celem tych działań jest całościowe zarządzanie i poprawa interakcji z klientem oraz osiągnięcie większej lojalności klientów.

Pomagamy sieciom detalicznym i hurtowym oraz producentom dóbr konsumpcyjnych i luksusowych na drodze cyfrowej transformacji.