Budownictwo i materiały budowlane

Buduj na filarach naszej ekspertyzy

Jak korzystać z Customer Centricity w odpowiedni sposób

Wzrost i globalizacja przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności. Firmy z branży budowlanej cechuje ciągła poprawa wszystkich procesów, tak aby jak najlepiej realizować określone cele. W przyszłości, obok optymalizacji produktów i procesów badawczo-rozwojowych, kluczowymi czynnikami sukcesu będą strategie Customer Centricity. Z pewnością należą do nich automatyzacje sprzedaży, marketingu i serwisu, budowa kompetencji w CRM oraz cyfrowa transformacja produktów.

Nasze doświadczenie pokazuje, że wiedza o klientach jest szczególnie istotna w branżach cechujących się zleceniami projektowymi oraz kompleksową strukturą zaangażowanego w projekt personelu. W tym aspekcie ważne jest stworzenie transparentnego obrazu powiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz ich rolami w różnych projektach. Wymagania względem planowania dotyczą nie tylko jakości, ale również jej pełnej integracji w procesach produkcyjnych i zakupowych. Również kontrakty sprzedaży lub wynajmu można optymalizować dzięki dystrybucji wiedzy pomiędzy różnymi działami firmy. Jako strategiczny partner z międzynarodowym doświadczeniem branżowym wspieramy naszych Klientów przy eksploatacji nowych potencjałów biznesowych z pasją i pełnym zaangażowaniem.