Prywatność

Treści online

Operator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość informacji zawartych na tej stronie. Roszczenia w stosunku do operatora, dotyczące materiałów oraz innych szkód będących rezultatem wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji bądź wykorzystania niepoprawnych i niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że możliwe jest wykazanie, iż operator działał umyślnie lub szkoda była wynikiem poważnego zaniedbania. Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący i niewiążący. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania części stron bądź całej prezentacji, a także do tymczasowego lub stałego zawieszenia publikacji.

Odpowiedzialność za linki do innych stron internetowych

Operator bądź wydawca strony internetowej powiązanej z niniejszą stroną jest zawsze odpowiedzialny za zawartość umieszczoną na swojej stronie. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem jakichkolwiek prawnych uchybień i niezgodności w chwili ustanowienia łącza. Żadne nielegalne treści nie zostały zidentyfikowane w trakcie weryfikacji. Jeśli wydawca otrzyma informację o jakimkolwiek naruszeniu prawa, linki do tych stron zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Treści oraz wszelkie dzieła stworzone przez operatora, zawarte na tej stronie podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy jakakolwiek inna forma wykorzystania, poza warunkami zawartymi w przedmiotowej ustawie o prawie autorskim, wymaga pisemnej zgody operatora i/lub autora. Jeżeli treść tej strony nie jest tworzona przez operatora, wszelkie prawa autorskie osób trzecich będą respektowane.